TicketTack Your Safe Ticket Sales 

Koop en verkoop E-Tickets

Privacyverklaring TicketTack B.V.

Scroll de AVG helemaal naar beneden. Lukt dit niet? Kantel je mobiel dan.

Klik op : Ik ga akkoord met de privacy policy.

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. Verantwoordelijke hecht veel waarde aan het waarborgen van uw privacy en het beschermen van uw persoonsgegevens. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Geldrop, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 61462691 en draagt de naam TicketTack B.V.. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@tickettack.nl en telefonisch via 020-7700262.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categoriee╠łn) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01-06-2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Verantwoordelijke verwerkt op grond van de volgende rechtsgronden: in de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met Verantwoordelijke een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het kunnen uitvoeren van de verplichtingen van Verantwoordelijke voortvloeiende uit de overeenkomst, zoals maar niet uitsluitend het kunnen opsturen van tickets en het in de gaten kunnen houden dat er geen sprake is van fraude. Tevens geeft u bij het aanmaken van een account op de website van Verantwoordelijke uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u uw persoonsgegevens niet wenst te verstrekken, dan is het niet mogelijk om een overeenkomst te sluiten met Verantwoordelijke. Bij het aanmaken van een account wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, telefoonnummer en betaalgegevens. Het is tevens mogelijk om via Facebook in te loggen, waardoor uw gegevens van Facebook beschikbaar worden voor Verantwoordelijke. Tijdens het aanmaken van een account wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om de tickets naar u te kunnen versturen en contact met u op te kunnen nemen indien nodig, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn door middel van een nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is. Omdat Verantwoordelijke uw gegevens nodig heeft om fraude te kunnen voorkomen, worden uw persoonsgegevens voor een termijn van vijf (5) jaar na het eindigen van de overeenkomst tussen u en Verantwoordelijke opgeslagen. Wanneer er sprake is van documenten die Verantwoordelijke in het kader van de fiscale bewaarplicht dient te bewaren en hier uw persoonsgegevens op vermeld staan, dan worden slechts deze persoonsgegevens voor zeven (7) jaar bewaard.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. Tevens is het altijd mogelijk om een verzoek in te dienen bij Verantwoordelijke om uw rechten uit te oefenen. Dit kan u doen door een email te sturen naar info@tickettack.nl. Verantwoordelijke willigt binnen vijf (5) werkdagen uw verzoek in. U kunt zich tevens altijd afmelden van de nieuwsbrief.

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. Tevens maakt Verantwoordelijke gebruik van Google Analystics, om de statistieken van de website bij te kunnen houden.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt of een door Verantwoordelijke ingeschakelde boekhouder. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan

info@tickettack.nl

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

 

waarom?

  • Gecontroleerde verkopers
  • Gecontroleerde tickets
  • Direct in uw mailbox

klanten zeggen...

  • “Prima site ”

  • “Top gerelgd hier ”